Regulamin wynajmu pokoi Gościom w Pensjonacie Victor:

1. Pokoje wynajmowane są Gościom na doby. Przedmiotem najmu jest pokój a nie miejsce sypialne w pokoju.

 

2. Warunkiem pełnej rezerwacji pokoju jest wpłata zadatku w kwocie ok 40% wartości planowanego wynajęcia pokoju w ustalonym z recepcją willau terminie.  Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji pokoju. Wpłaty zadatku należy dokonywać wg podanych niżej danych:

 

Biuro Wynajem Szwarc, Urszula Szwarc
ul. Zabytkowa 18, 80-253 Gdańsk
Nr rachunku:
11 1020 1811 0000 0602 0249 7733

IBAN: PL 11 1020 1811 0000 0602 0249 7733
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 

3. Zadatki na rezerwację potwierdzamy fakturą zaliczkową VAT.  Za wynajem pokoi wystawiamy fakturę VAT. Fakturę zaliczkową na wpłaconą zaliczkę Gość może odebrać po przyjeździe na miejsce, bądź wcześniej – począwszy od dnia wpłaty zadatku.

 

4. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00 a zaczyna o godzinie 14:00.

 

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu pokoju.

 

6. Willa Victor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

 

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pensjonacie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Uprasza się Gości o to by nie: rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.

 

8. Gość willau ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

 

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

 

10. Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:

do 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%
poniżej 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.

 

11. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

 

12. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie była wymagany.

realizacja: Noveo Interactive