Regulamin wynajmu pokoi Gościom w Willi Victor:

1. Pokoje wynajmowane są Gościom na doby. Przedmiotem najmu jest pokój a nie miejsce sypialne w pokoju.

 

2. Warunkiem pełnej rezerwacji pokoju jest wpłata zadatku w kwocie do 40% wartości planowanego wynajęcia pokoju w ustalonym z recepcją Willi Victor terminie.  Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie nie gwarantuje dokonania rezerwacji pokoju. Wpłaty zadatku należy dokonywać wg podanych niżej danych:

 

Biuro Wynajem Szwarc, Urszula Szwarc
ul. Zabytkowa 18, 80-253 Gdańsk
Nr rachunku:
11 1020 1811 0000 0602 0249 7733

IBAN: PL 11 1020 1811 0000 0602 0249 7733
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

 

3. Zadatki na rezerwację potwierdzamy na żądanie fakturą zaliczkową VAT.  Wymagane jest wówczas podanie danych kontrahenta. Za wynajem pokoi wystawiamy na żądanie fakturę VAT. Fakturę zaliczkową na wpłacony zadatek Gość może odebrać po przyjeździe do Willi Victor, bądź wcześniej – począwszy od dnia wpłaty zadatku.

 

4. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11:00 a zaczyna o godzinie 14:00.

 

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu pokoju.

 

6. Willa Victor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

 

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W Willi Victor obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Uprasza się Gości o to by nie: rzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki; wnosić i przechowywać materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.

 

8. Gość Willi Victor ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy, jego zwierząt lub odwiedzających go osób.

 

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.

 

10. Zasady zwrotu zadatków wpłacanych na poczet wypoczynku Gości:

do 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki zwracane są w 100%
poniżej 3 tygodni przed rezerwowanym terminem, zadatki nie są zwracane.

 

11. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłat za cały pobyt. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.

 

12. Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.

realizacja: Noveo Interactive